Stämmer påståendena om värmepumpar

Ordet ”värmepump” används ofta i debatten om klimatförändringar. Den alternativa värmegeneratorn värmer inte bara miljövänligt utan en förbränningsprocess, utan tyvärr har också dragit på dig en del myter. Vi kommer till botten med några av dem i denna blog.

Myt ett: En värmepump förbrukar mycket el

En värmepump behöver bara el som drivenhet. Den får sedan ytterligare energi från luften, jorden eller grundvattnet – och överför den till värmesystemet. Funktionsprincipen liknar den för ett kylskåp – som också ”värmer” dess installationsplats med den termiska energin från inredningen. Tack vare värmepumpen blir en del av den använda elen till flera delar av värmen. Förhållandet mellan mängden el som används och värmen som görs tillgänglig kallas prestationskoefficienten och ges vanligtvis per år – som ”årlig prestationsfaktor”. Så om värmepumpen behövde ettusen kilowattimmar el 2019 och gav totalt fyratusen kilowattimmar värme, var den årliga prestationskoefficienten fyra. Beroende på värmekälla och individuella förhållanden uppnår moderna värmepumpar årliga prestandafaktorer på upp till fem, i undantagsfall också bortom det. Så värmepumpen behöver el, ja. Men ordet ”mycket” är helt felaktigt här.

Myt två: Värmepumpar är endast lämpliga för nya byggnader

Till skillnad från tjugo år sedan kan värmepumpar nu användas i både nya och befintliga byggnader utan problem – även i kombination med radiatorer. Den miljövänliga tekniken fungerar effektivt och ekonomiskt även på vintern med framledningstemperaturer på upp till 50 grader Celsius. Enligt vår uppskattning kan väl över 55 procent av alla befintliga byggnader i Göteborg omvandla sin värmeprodukt till värmepumpar utan några ytterligare åtgärder.

Myt tre: Värmepumpar är högljudda

Värmepumpar genererar buller, särskilt luft-till-vatten-värmepumpar. Flera tusen kubikmeter luft måste blåses genom enheten. Detta är inte fallet med värmepumpar som extraherar miljöenergi från jorden eller grundvattnet. Men: Tack vare ständig vidareutveckling är moderna enheter nu många gånger tystare än för tio eller femton år sedan. Dessutom är inomhusinstallation ett alternativ för luft-till-vatten-värmepumpar för att minimera ljudnivån.

Slutsats: Vid användning av högkvalitativa enheter, korrekt dimensionering och noggrann planering av systemet är dock bullerproblem uteslutna.

Myt fyra: När temperaturen är under noll använder värmepumpar elpatronen

Även här menas främst luftvattenvärmepumpar, som till skillnad från underjordiska eller grundvattensystem måste arbeta med temperaturer på minus tio grader eller till och med lägre. Men: Miljön är full av energi – åtminstone ner till absolut minus 274 grader Celsius. Moderna luft-till-vatten-värmepumpar genererar fortfarande energi från luft som är -30 grader Celsius.

Myt fem: värmepumpar är ”gröna”

Värmepumpar använder förnybar energi för att generera värme. Så det finns inga koldioxidutsläpp på plats, och när man använder grön el som drivenhet är uppvärmningen helt koldioxidfri. Värmepumpar ger således ett massivt bidrag till klimatskyddet, så myten är ett faktum! Den som använder en värmepump som värmesystem i sitt hem sparar cirka 3 ton koldioxid per år.

Myt sex: Värmepumpar kan också kyla ner

Det är också sant! Värmepumpsystem är perfekta för att värma ett hus på vintern och kyla det effektivt på sommaren. Det kan göra båda!

Är du intresserad av en värmepump, kontakta oss som din expert inom värmepumpar i Göteborg!