Vad är en hybridvärmepump?

Hybridvärmepump: värm ditt hem med mindre gas

Hybridvärmepumpen är ett perfekt sätt att värma ditt hem med mindre gas. Värmepumpen är en enhet som går på el och omvandlar energi från uteluften till värme som används för uppvärmning. Pumpen fungerar tillsammans med din centralvärmepanna, som bara startar när det är mycket kallt ute, eller för att värma kranvatten. På det sättet använder du mycket mindre gas.

Spara kostnader med en värmepump

Att installera en hybridvärmepump är ett bra sätt att spara på energiräkningen. Pumpen använder inte gas, vilket är mycket dyrt. I stället behöver värmepumpen bara el. Det betyder att din elförbrukning kommer att öka, men el är mycket billigare än gas. I ett genomsnittligt enfamiljshus kan du spara cirka 2200 kronor per år med en hybridvärmepump. Inköp och installation av en värmepump kostar mellan 36 000 och 46 000 kronor. Du kan också ansöka om bidrag. Det kommer att vara mellan 15 000 och 18 000 kronor, beroende på vilken typ av värmepump du köper.

Minska dina koldioxidutsläpp

Den minskade gasförbrukningen kommer också att kraftigt minska koldioxidutsläppen i ditt hem. Detta beror på att CO2 släpps ut när gas förbränns. HR-pannan i ett genomsnittligt enfamiljshus släpper ut cirka 3 260 kilo koldioxid per år. Att installera en hybridvärmepump kan minska detta till bara 2 440 kilo. Så du har det bättre för miljön. Har du solpaneler? Då genererar du den energi som behövs för själva värmepumpens drift och du är därför klimatneutral i det avseendet.

Hybrid värmepump i ditt hem

Att installera en hybridvärmepump är mer attraktivt för många än en helt elektrisk värmepump. Detta beror på att hybridvärmepumpen redan fungerar bra i ett måttligt isolerat hus. En helt elektrisk värmepump fungerar bara när huset är väl till mycket väl isolerat. Om isoleringen i huset är dålig ger en hybrid värmepump mycket mening. Dubbelglas, måttlig golv- och takisolering och kavitetsväggar är redan tillräckliga för en hybrid värmepump.

Vill du veta mer om möjligheterna för ditt hem?

Vill du veta mer om möjligheterna med en hybridvärmepump i ditt hem efter att ha läst denna information? Naturligtvis hjälper vi på dig gärna med ytterligare information och diskuterar de olika alternativen. Vi beräknar också de exakta kostnaderna för hybridvärmepumpen i ditt hem åt dig.
Kontakta oss som dina experter på värmepump i Göteborg!