Vad du kan göra om pannan inte fungerar

Fungerar inte din panna?

Ett fel på pannan är mycket irriterande. Ingen uppvärmning eller varmt vatten kan vara en hemsk börda. Lyckligtvis finns det ett antal steg du kan ta själv för att starta om pannan. Fungerar det inte? Då kan du ringa in oss för uppdelningstjänst dygnet runt. Under kontorstid kommer vi att prata direkt med dig. Utanför kontorstid kommer du i kontakt med den anställde i tjänst via en urvalsmeny.

Lösa felet själv eller ring efter hjälp?

Om det luktar gas är det viktigt att agera snabbt: öppna fönster och dörrar, stäng huvudgaskranen och ring ditt energiföretag. För andra problem kan du först kontrollera följande:

  • Är gaskranen öppen och är kontakten i uttaget? Om inte, slå på kranen och sätt i nätsladden. Du kan sedan starta om eller tända pannan.
  • Kontrollera om säkringar har gått i mätarskåpet och om huvudströmbrytaren är på.
  • Finns det tillräckligt med vatten i pannan? Vattentrycket måste vara mellan ett och två bar. Om så inte är fallet kan du fylla på pannan själv.
  • Kontrollera meddelandena som visas på pannans skärm. I manualen anges ofta vad dessa betyder. Anteckna koden innan du utför nästa steg, eftersom du kan behöva tillhandahålla koden till en tekniker.
  • Kan du inte hitta orsaken själv? Försök sedan återställa pannan. Problemet kan sedan lösas. Observera att inte alla pannor har en återställningsknapp.

Bra underhåll av din panna

Naturligtvis är förebyggande alltid bättre än botemedel. Se därför till att din panna alltid är väl underhållen och kontrollera den regelbundet. Ett speciellt underhållskontrakt erbjuds för detta. Vi kommer då att kontakta dig årligen för en tjänst. Vi är också tillgängliga dygnet runt i händelse av ett fel. Fördelen med ett underhållsavtal är att du vet i förväg vad de årliga underhållskostnaderna blir. Vi gör ett erbjudande baserat på din typ av panna, vilket innebär att du aldrig betalar för mycket.

Kontakta oss som dina experter på värmepump i Göteborg!