Vad installationen av en värmepump kan erbjuda dig

Spara med en värmepump

Det är nu klart att en värmepump är ekonomisk. Men varför är pumpen så fördelaktig? Och vad ger installationen av en värmepump i slutändan? Att köpa en värmepump är en stor investering, men det kan spara mycket pengar över tid. Du kan läsa hur detta är möjligt i den här bloggen.

Fördelar med värmepumpen

Genom att köpa en värmepump kan du spara mycket pengar. Hur är det möjligt? Vi har listat anledningarna till dig.

  • Värmepumpen använder inte gas. Detta är inte bara bra för miljön utan också för din plånbok. Bensin är mycket dyrare än el. Dessutom är du inte längre beroende av osäkra gaspriser.
  • Eftersom värmepumpen är ett alternativ till gas kan man ansöka om bidrag. Subventionens storlek beror på typen av pump och kan ligga mellan 5000 och 28 000 kronor.
  • Pumpen håller länge. Den har en livslängd på cirka 20 till 30 år, beroende på märke. Naturligtvis betyder detta inte att pumpen stannar efter den tiden, bara den utlovade effektiviteten kan inte längre garanteras.
  • Värmepumpen kräver lite underhåll. Det enda underhåll som behöver göras är förebyggande. På detta sätt förblir pumpens livslängd optimal.
  • Värmepumpen har hög verkningsgrad, så lite energi behövs för att värma huset.

Hög effektivitet

Vad menar vi med hög avkastning? Energi från luft, mark eller vatten omvandlas till värme med hjälp av en fysisk process där energin lagras i ett köldmedium. Detta medel pumpas sedan in där energin frigörs som värme. Ingen gas behövs för denna process, vilket gör värmepumpen mycket mer hållbar än att värma ett hem med en centralvärmepanna. El behövs bara för att cirkulera kylan. Effektiviteten för denna process är mycket hög: för varje del av elen som används för att driva värmepumpen extraheras fyra delar energi från uteluften. Det vill säga, en kWh el ger fem kWh värme i huset.

Ingen dyrare gas

Uppvärmningen svarar för nästan hälften av din energiräkning. Genom att installera en värmepump används inte mer gas för att förse dig med denna värme. Eftersom gas är mycket dyrare än el kan detta vara till nytta för dig! Tror du att en värmepump också passar din levnadssituation? Kontakta oss via kontaktformuläret så ser vi möjligheterna tillsammans.

Kontakta oss som dina experter på värmepump i Göteborg!