VÄRMEPUMPAR: MODERN UPPVÄRMNINGSTEKNIK FÖR HEMMET

När det blir kallt ute måste värmen vara på. Men gamla värmesystem är bara dyr slöseri med energi. Moderna värmepumpar ger konsumenterna många energiska och ekonomiska fördelar.

Värmepumpar flyttar in i mer och mer moderna fastigheter. Dessa är samtida system som utvecklar värme enligt en enkel, fysisk princip och släpper ut den i huset. Resultatet är en bekväm levande atmosfär utan att plånboken och miljön lider.

HUR VÄRMEPUMPAR FUNGERAR

Värmepumpar fungerar genom att: gaser kan ändra sin temperatur genom en tryckförändring – och detta fungerar utan att behöva lägga till termisk energi till gasen. Den tekniska processen för värmeproduktion sker i tre steg:

En saltlösning (vatten med frostskyddsmedel) cirkulerar vanligtvis i ett värmekällsystem som absorberar värmen från omgivningen och leder den till värmepumpen.
Ett köldmedium cirkulerar i värmepumpen; energi överförs från den första kretsen till köldmediet via en värmeväxlare, där den avdunstar. Köldmediet blir varmare och kondenseras av en andra värmeväxlare. Under denna process avges värme.
Den uppvärmda värmen används för att värma upp värmemediet i en byggnad (vanligtvis vatten), till exempel via radiatorer eller ytvärme.

Förresten: Även om värmepumpar bara har använts mer och mer under några år är tekniken hundratals år gammal. Principerna introducerades redan under tidigt 18-hundratal.

FÖRDELAR MED EN VÄRMEPUMP

Värmepumpar är en del av de förnybara energierna som inte bryts ut. Systemen är miljövänliga eftersom de använder den energi som lagras i jorden, vattnet eller luften för att generera värme. Naturligtvis behövs el för att generera värmeenergi, men värmepumpar är mycket effektiva.

Och: värmepumpar genererar inte själva utsläpp; det finns bara indirekta koldioxidutsläpp för elproduktion. Naturligtvis kan en värmepump kombineras med ett solcellssystem så att du själv kan producera den el du behöver.

Eftersom en värmepump kräver lite el är dess förlusthastighet låg. Mycket energi går förlorat i gas- och oljeuppvärmningssystem – och detta påverkar deras effektivitet negativt.

Tips: Värmepumpar värmer inte bara rummen och vattnet, de kan också användas för kylning. Kompressorn kan fungera som en förångare och fungerar sedan som ett kylskåp; den varma rumsluften extraheras, kyls och släpps ut igen. Huset är trevligt svalt på sommaren.

Ytterligare fördelar med värmepumpen:
du sparar kostnaden för en sotare eftersom det inte finns något behov av en skorsten
värmepumpar är underhållsfria; endast ett filter behöver bytas
fastighetens värde ökar med installationen av en värmepump

KOSTNAD: VAD EN VÄRMEPUMP KOSTAR

Kostnaderna för en värmepump är inte låga och är indelade i olika kategorier:

  • Utveckling och tillbehör
  • Pris för köp
  • Förbrukningskostnader
  • Driftskostnad

Du kan hålla kostnaderna låga genom att dimensionera värmepumpen ordentligt och isolera huset ordentligt. Vissa elleverantörer erbjuder också specialpriser för värmepumpoperatörer.

Vi är experter på värmepumpar i Göteborg, kontakta oss!