Värmepumpen i nybyggda hem

Ett fossilfritt hus

Hem som byggts efter juli 2019 kanske inte längre är anslutna till gasnätet. Detta är för att förverkliga regeringens plan: hela Sverige måste vara energineutral till 2055. Det är ändå viktigt att ditt nybyggda hus också värms upp. Att värma ett hus utan gas kan göras med en värmepump. Denna pump använder energi från uteluften, jorden eller vattnet för att skapa värme. Denna värme pumpas sedan in i rummet. Allt detta görs genom en fysisk process som bara kräver el. Effektiviteten är också mycket hög: för varje del av el som används kan fyra delar energi erhållas utifrån. Med andra ord ger en kWh el fem kWh värme.

Typ av värmepump

Det finns olika typer av värmepumpar som kan installeras i ett nybyggt hem. Vilken pump som bäst passar ditt hem beror främst på byggarbetsplatsen. Till exempel får ingen markkälla byggas i områden för vattenuttag. En pump som extraherar energi från jorden är därför omöjlig här. Luftvärmepumpar är inte tillåtna i andra områden i Sverige. Se därför alltid till att ta reda på vilken pump som kan installeras i din region. Du kan välja mellan tre olika alternativ:

  • En luft-vatten-värmepump hämtar energi från utomhusluften via en utomhusenhet. Den energin omvandlas sedan till värme.
  • En grundvattenvärmepump extraherar energi från grundvattnet på ett djup av 55 till 155 meter. Att installera dessa typer av pumpar är lite mer drastiskt och kostar därför också mer, men är mer energieffektivt, håller längre och du kan också kyla med dem på sommaren.
  • Vatten-värmepumpar hämtar energi från ytvatten eller från värme-kylförvaring.

Isoleringen av ditt nybyggda hem

Fördelen med ett nybyggt hem är att du har möjlighet att isolera huset mycket bra. Detta är nödvändigt för användning av en värmepump. Värmepumpen fungerar inte om huset är dåligt eller dåligt isolerat. Därför måste du se till att hemmet är försett med gott

  • golvisolering
  • fasadisolering
  • takisolering
  • kryputrymmesisolering
  • isoleringsglas

I många befintliga hem är ett av ovanstående element inte (tillräckligt) närvarande. Det är ingen mening att installera en helt elektrisk värmepump. En renovering skulle då vara nödvändig för att anpassa huset på ett sådant sätt att det är försett med nödvändig isolering. Med ett nybyggt hem har du möjlighet att göra dessa justeringar i förväg. Dessutom, med en bra installation måste du också
värma mindre. Så du sparar ännu mer på kostnader!

Kommer du att bygga ett nytt hem?

Bygger du också ett nytt hem, eller planerar du att göra det snart? Kontakta då våra specialister från. Vi hjälper dig att bestämma vilken värmepump som passar bäst för ditt nya hem. Du kan också kontakta oss för inköp och installation av värmepumpen. Tveka inte att kontakta oss.

Kontakta oss som dina experter på värmepump i Göteborg!