Vilken typ av värmepump passar bäst för ditt hem?

En värmepump i ditt hem

Att installera en värmepump är ett perfekt sätt att spara på din energiförbrukning. En värmepump använder inte gas för att värma huset utan gör det via en fysisk process. På så sätt gör du inte bara nytta för miljön (eftersom du inte använder ett fossilt bränsle som släpper ut mycket koldioxid), men du kan också spara dina energikostnader. Det finns olika typer av värmepumpar, så det är viktigt att hålla koll på vilken pump som är bäst för ditt hem.

Helt elektrisk värmepump i ditt nybyggda hem

En helt elektrisk värmepump kan helt ersätta pannan när det gäller att värma ditt hem och kranvatten. Du behöver då bara gas för att laga mat. När du också använder en elektronisk häll är du helt fossilfri. En helt elektrisk värmepump passar bäst i ett nybyggt hem, eftersom hemmet måste vara väl isolerad. Annars kan värmepumpen inte värma huset. I många fall är sådan isolering i befintliga hem alltför drastisk. Därför väljs en hybridvärmepump oftare i befintliga hus. Dessutom är grundvattenvärmepumpen den mest effektiva typen av helelektrisk värmepump. För detta måste ett hål grävas mellan 55 och 155 meter djupt. Detta är ofta inte heller möjligt med ett befintligt hem.

Justeringar med en hybridvärmepump

Äldre hus är mer benägna att välja en hybrid värmepump. Denna pump arbetar tillsammans med pannan för att värma huset. Huset värms upp av värmepumpen under större delen av året. Först när det är mycket kallt ute slås pannan på för ytterligare värme. Dessutom ger pannan varmt kranvatten. Till skillnad från en helt elektrisk pump är en hybridvärmepump redan fördelaktig
när huset bara är måttligt isolerat.

Ventilationsvärmepump i kombination med mekanisk ventilation

Finns det ett mekaniskt ventilationssystem i ditt hem? Då har du möjlighet att installera en ventilationsvärmepump. Denna pump extraherar värmen från luften som filtreras bort. Denna värme matas sedan till värmesystemet. På detta sätt finns 85% av värmen som faktiskt skulle försvinna kvar i huset.

Kontakta oss som dina experter på värmepump i Göteborg!